Jeni kompani lidër në sektorin ku veproni ? Keni ambicie për të zhvillur biznesin tuaj në Evropë ? Atëherë synimi ynë është me iu përkrahur në çdo hapë që do të ndërmerrni për arritjen e suksesit në ndërkombëtarizimin e biznesit tuaj.

AT Consulting është firmë konsulente e themeluar nga profile serioze dhe të suksesshme të Diasporës shqipëtare dhe ju ofron shërbime të veçanta dhe profesionale siç për shembull :

Agim Tonuzi
Managing Director
AT Consulting

80, rue de Strasbourg
94700 Maisons-Alfort (Paris)
FRANCE

Mob.: 00 33 (0)6 26 01 02 78
Tel.: 00 33 (0)9 53 45 54 01
Fax: 00 33 (0)9 58 45 54 01


E-mail: agimtonuzi@hotmail.com
www.atconsulting.eu
Skype: agim.tonuzi

promovimin e produkteve ose projekt investimeve tuaja si edhe përfaqësimin e përkohshëm ose të përhershëm të firmës tuaj në tregjet evropiane

pjesëmarrje nëpër panaire ndërkombëtare të specializuara kudo në evropë

duke i përfshir fondet ose bankat investuese që veprojë në kryeqytetet evropiane, identifikim të partnerëve të huaj të mundshëm për projektet / investimet tuaj në Shqipëri, Kosovë ose Maqedoni

nëse jeni eksportues, identifikim të importuesve potencial për produktet / shërbimet tuaja

organizim të takimeve b2b dhe përkrahje të vazhdueshme gjatë negociatave komerciale në gjuhën angleze, franceze ose spanjolle

mision hulumtues për të gjetur dhe klasifikuar furnizuesit më seriozë dhe më të përshtatshëm për zhvillimin afatgjatë të kompanisë tuaj

shërbime hulumtuese / misione komerciale të personalizuara sipas porosisë dhe nevojës

Shfrytëzojeni këtë pikë kontakti të besueshëm që keni në Evropën Perëndimore.
Për më shumë informata lidhur me mundësitë që ju ofrohen, ju lutem kontaktoni :